Menu

Pro publico bono : PLK-O Rożnica, Letnica

Ekologia Letnicy 3

ks-t

Kiedy przeprowadziliśmy się z Zielonej Górydo Letnicy, zaskoczeniem dla mnie była duża ilość owych śródpolnych oaz. Były to gęste zarośla zróżnicowane botanicznie, z pojedynczym orzechem włoskim w środku. Takie zakrzewione kępy o powierzchni od trzec... więcej

Ekologia Letnicy -2

ks-t

(2) - Najważniejsza jest ziemia, która daje plon, a jej produktywność zależy od sposobu gospodarowania zasobami przyrody, czyli kultury agrarnej* i klimatu. Co się tyczy klimatu, to w dłuższym okresie, okresie geologicznym, człowiek nie ma żadnego wp... więcej

Zmiany ekologiczne w Letnicy

ks-t

EKOLOGIA - obok kosmosu i elektroniki - jest dziś najpopularniejszym hasłem i całkiem słusznie. Bo tylko i przede wszystkim od zjawisk ekologicznych zachodzących w dłuższym lub krótszym czasie zależy kwestia być lub nie być człowieka. Ktoś nie obezn... więcej

Pionierzy

ks-t

Godne byłoby upamiętnienie pionierów wsi Letnicy w postaci tablicy pamiątkowej usytuowanej przy wjeździe do wioski od strony stacji kolejowej. W tym miejscu znajduje się trójkątna łączka, którą można by odpowiednio uporządkować i zagospodarować. Moż... więcej

© Pro publico bono : PLK-O Rożnica, Letnica
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci